ترمیم دندان

ترمیم دندان چیست؟ عدم وجود دندان در صورت مشکلات بسیاری برای فرد به وجود می آورد از جمله ایجاد فرورفتگی ها در صورت، عدم تلفظ مناسب کلمات، نداشتن خنده ای زیبا و دلنشین، مشکلات جویدن غذا و کاهش اعتماد به نفس. بنابراین مراجعه به دندانپزشکی زیبایی و رسیدگی منظم به دندان ها اثرات مطلوبی روی […]