تفاوت بلیچینگ و جرم گیری

تفاوت بلیچینگ با جرم گیری دندان

تفاوت بلیچینگ و جرم گیری به سفید کردن دندان بلیچینگ گفته می شود که با جرم گیری تفاوت بسیار عمده ای دارد ، در جرم گیری تنها جرم روی دندان ها برداشته می شود و رنگ طبیعی دندان ها نمایش داده می شود . اگر دندان هایتان در اثر مصرف بیش از اندازه نوشیدنی هایی […]