اصلاح فاصله بین دندان ها

اصلاح فاصله بین دندانی

بسیاری از افردا هستند دارای دندان های سالمی می باشند اما به خاطر فاصله ای بین دندان هایشان وجود دارد از ظاهر لبخند خود ناراضی هستند. برخی روش های دندانپزشکی هستند که این فاصله ها را از بین می برند و به عبارتی اصلاح می کنند. در این مقاله می خواهیم در رابطه با اصلاح […]