عوارض بلیچینگ دندان

اصلاح طرح لبخند

عوارض بلیچینگ دندان تمایل به زیبایی و زیبا زیستن همواره در میان جامعه بشری وجود داشته است و زیبایی برای هر شخصی معنای متفاوتی دارد. از نظر علم زیبایی شناسی، سفید و یکدست بودن دندان ها در میزان زیبایی و جذابیت افراد تاثیر بسزایی دارد. خوشبختانه در دنیای کنونی با پیشرفت علم پزشکی روش های […]