مزایای کامپوزیت ونیر

مزایای کامپوزیت ونیر

مزایای کامپوزیت ونیر چیست؟ کامپوزیت ونیر روشی است که هیچگونه عوارضی را برای فرد ایجاد نمی کند . کامپوزیت ونیر جهت زیبا کردن لبخند به کار می رود . یکی از مزیت های این روش دوام و ماندگاری آن است که سبب شده بسیاری از افراد این روش را انتخاب کنند . امروزه با گسترش […]