کشیدن دندان

کشیدن دندان

کشیدن دندان در چه مواقعی می توان دندان را کشید در عصر قدیم کشیدن دندان بهترین و راحت ترین راه برای این بود که درد و عفونت دندان از بین رود اما امروزه در مواقعی تصمیم به کشیدن دندان گرفته می شود که تحت هیچ شرایطی نتوان دندان را ترمیم و نگه داشت .   […]

دندان عقل

دندان عقل

دندان عقل چیست؟ دندان عقل در انتهای لثه ها و بعد از آخرین دندان آسیاب قرار می گیرد . هر انسانی  در طول عمر خود بعد از گذراندن دوران نوجوانی شاهد رشد دندان عقل در دهان خود می شود. افراد از 32 دندان طبیعی در دهان خود برخوردارند. بعضی ها بیش از 32 دندان دارند، […]