کشیدن دندان

کشیدن دندان

کشیدن دندان در چه مواقعی می توان دندان را کشید در عصر قدیم کشیدن دندان بهترین و راحت ترین راه برای این بود که درد و عفونت دندان از بین رود اما امروزه در مواقعی تصمیم به کشیدن دندان گرفته می شود که تحت هیچ شرایطی نتوان دندان را ترمیم و نگه داشت .   […]