بوی بد دهان

بوی بد دهان

بوی بد دهان کسانی هم هستند که به علت این که مبتلا به بوی بد دهان هستند بسیار آزرده خاطر هستند و احساس خوشایندی ندارند . به علت این که در روابط اجتماعی خود به مشکل بر می خوردند . بوی بد دهان موجب می شود فرد از ارتباط برقرار کردن با دیگران احساس بدی […]